непокътнат

intact

adj


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • непокътнат — прил. недокоснат, непипнат, незасегнат, не досегнат, непобутнат, неначенат прил. невредим, запазен, ненакърнен, цял, цялостен, целокупен прил. девствен, чист, неопетнен, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен, момински прил. непомръднат,… …   Български синонимен речник

 • девствен — прил. целомъдрен прил. чист, непорочен, непокварен, неопетнен, нравствен, невинен прил. запазен, непокътнат, незасегнат прил. неопитен, неизпитан, нов, пръв прил. първобитен, предисторически, прастар, вековен прил. недоко …   Български синонимен речник

 • запазен — гл. скрит, прикрит, прикътан, потаен гл. цял, цялостен, целеничък, непокътнат, непобутнат, неприкосновен, жив, здрав, недокоснат, оцелял, ненакърнен, жив и здрав, здрав и читав, читав гл. охранен, охранителен, запретен, забранен, заварден гл.… …   Български синонимен речник

 • здрав — прил. як, крепък, силен, държелив, издръжлив, устойчив, непоколебим, жизнеспособен прил. запазен, невредим, неповреден, незасегнат, ненакърнен, непокътнат, ненакърним, недокоснат, цял, читав прил. солиден, твърд, набит, траен, плътен, стабилен,… …   Български синонимен речник

 • истински — прил. истинен, действителен, реален, верен, точен, естествен, фактически прил. същински, точно такъв, безспорен прил. неподправен, автентичен прил. достоверен прил. верующ, правдив прил. конкретен, съществуващ, настоящ …   Български синонимен речник

 • момински — прил. девствен, чист, неопетнен, недокоснат, непокътнат, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен …   Български синонимен речник

 • невинен — прил. невиновен, непровинен, оправдателен, извинителен, безгрешен прил. непорочен, чист, девствен, целомъдрен, неопетнен, непокварен, нравствен, чистонравен, запазен прил. детински, незлобив, простодушен, безобиден, чистосърдечен, добродушен,… …   Български синонимен речник

 • невредим — прил. здрав, читав, запазен, непокътнат, незасегнат, неповреден, цял, цялостен, целеничък, цял целеничък, ненакърнен, недокоснат прил. в безопасност, спасен, избавен …   Български синонимен речник

 • недокоснат — прил. непипнат, небарнат, непобутнат прил. запазен, ненакърнен, незасегнат, непокътнат прил. девствен, чист, неопетнен, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен, момински …   Български синонимен речник

 • незасегнат — прил. непокътнат, недокоснат, ненакърнен, невредим, цял, цялостен, целеничък, целокупен, здрав, читав, неуязвен, неуязвим прил. пълен …   Български синонимен речник

 • неизменен — прил. еднакъв, еднообразен, неизменяем, непроменяем, непроменим, неизменим, константен, установен, стабилен, постоянен, траен, сигурен, непоколебим, твърд, все еднакъв, вечен, продължителен прил. непроменен, същият, все същият, все един и същ,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.